RSS Nyheter fra Regnskap Norge
 • Skatte- og avgiftsendringer i Statsbudsjettet 2023 oktober 6, 2022
  Budsjettet innebærer flere vesentlige endringer. Blant annet foreslås det å innføre ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønn over 750.000 kroner i 2023.
  Hanne Opsahl, Regnskap Norge
 • Utsetter nye regler for skattlegging av privat konsum til 2024 oktober 6, 2022
  Det knyttet seg stor spenning til om det i statsbudsjettet ville komme endelig forslag til innføring av særregler for skattlegging av privat konsum i selskaper, den såkalte «monsterskatten».
  Kate Bjørnelykke, Regnskap Norge
 • Oppdaterte pensjonsforutsetninger pr 30.9.2022 oktober 6, 2022
  Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har publisert oppdatert veiledning om pensjonsforutsetninger pr 30.9.2022. Det er store endringer i alle forutsetninger sammenlignet med veiledning pr 31.12.2021.
  Regnskap Norge
 • Hvor langt kan kunstig intelligens gå? oktober 5, 2022
  Er kunstig intelligens en trussel mot regnskapsbransjen, eller har vi noen ess i ermet som gjør at vi holder stand mot maskinene? Svaret er ikke helt rett frem, vi må være litt kloke - bokstavelig talt.
  Hans Christian Ellefsen, Regnskap Norge
 • Mørketallsundersøkelsen 2022 oktober 4, 2022
  Tilfeldigheter, uflaks og menneskelige feil oppgis som hovedårsaker til at virksomheter blir forsøkt hacket eller blir utsatt for phishing. Hendelser forårsaket av egne ansatte utgjør nå en mindre andel av sikkerhetshendelser i norske virksomheter. Dette oppsummerer mørketalls-undersøkelsen for 2022 fra Næringslivets sikkerhetsråd.
  Hans Christian Ellefsen, Regnskap Norge
 • Energitilskudd med bekreftelse september 30, 2022
  Regjeringen legger opp til at søknad om energitilskudd skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor, etter samme modell som ble benyttet i kompensasjonsordningen.
  Hanne Opsahl, Regnskap Norge
 • Ny god regnskapsføringsskikk - viktig å starte forberedelser september 28, 2022
  Snart får vi ny regnskapsførerlov, og med den kommer også ny god regnskapsføringsskikk. Oppdatert utkast publiseres allerede nå.
  Hanne Opsahl, Regnskap Norge
 • Regjeringen foreslår økt skatt på havbruk, vannkraft og landbasert vindkraft september 28, 2022
  Skatteøkningene anslås å tilføre staten 33 milliarder kroner i ekstra inntekter
  Jørgen Strøm Andresen
 • Ny mva-melding – erfaringer så langt september 28, 2022
  Andelen systeminnsending har allerede økt fra 13 % til hele 75 %.
  Skatteetaten
 • NRS inviterer til åpent møte om fremtidig standardsetting september 26, 2022
  Fredag 30. september kan du gi innspill til kommende organisering av regnskapsstandardsetting.
  Hege Vikane, Regnskap Norge

Ønsker du å komme i kontakt med en imøtekommende og kompetent regnskapsfører?