Rapportering

Det er viktig for den økonomiske styringen i en bedrift at regnskapet er korrekt periodisert og avstemt, og at rapportering skjer til avtalt tid. Fra oss kan kunden få regnskapsrapporter i det intervallet som er ønskelig, om det er månedlig, kvartalsvis eller årlig.

Kunden kan også selv få tilgang til å trekke ut de rapporter en måtte ønske, når en måtte ønske.

En månedsrapportering for kunder hos oss varierer fra relativt enkle excel-rapporter, til store komplekse rapporter som sendes til eiere rundt omkring i verden.

I tillegg til løpende rapportering, tar vi også årsregnskap og skattemeldinger for selskap som ikke er revisjonspliktige.

Terminoppgaver og andre innrapporteringer til Staten gjøres alltid i henhold til gjeldende frister.

Kontakt oss i dag!